Endodoncija zuba-Lečenje kanala korena

Endodoncija  zuba  je grana dentalne medicine čiji je cilj dijagnoza i lečenje bolesti unutar korenskog kanala zuba. Duboki karijes napredovanjem može zahvatiti zubni živac i izazvati veoma jake bolove. Ukoliko nastane infekcija kanala korena(gangrena), štetni nadražaji vremenom dospevaju u periapikalni prostor u viličnoj kosti i prouzrokuju patološke promene koje dovode do hroničnog periapikalnog parodontitisa. Kao posledica može se javiti otok i fistule u mekom tkivu.

Da bi se zub spasio, zubna pulpa se uklanja zajedno sa bakterijama. Korenski kanali se čiste, oblikuju posebnim endodontskim instrumentima i na kraju pune pogodnim stomatološkim materijalom. Na kraju postupka, postavlja se definitivna plomba koja zamenjuje uklonjenu zubnu supstancu.

Prosečno su najčešće potrebne 2-3 posete stomatologu prilikom postupka lečenja. Nakon završene intervencije, zub nekoliko dana može biti blago osetljiv na nadražaje, što ne treba da vas zabrinjava. Kontrole je poželjno vršiti na svakih 6 meseci radi što dužeg očuvanja izlečenog zuba.