Protetika

Stomatološka protetika je grana stomatologije koja se bavi nadoknadom izgubljenih tkiva usne duplje, najčešće pomoću protetskih nadoknada u koje spadaju krunice, mostovi, proteze, implanti…
Nedostatak zuba izaziva ne samo estetske, već i funkcionalne probleme koji mogu rezultirati otežanim gutanjem, žvakanjem, govorom i disanjem. Sem toga, dolazi do pomeranja preostalih zuba usled gubitka kontakta sa izgubljenim zubima, pa može doći do poremećaja viličnih odnosa i viličnog zgloba.
Najbolji primer su takozvani „isplivali“zubi. Naime, zub koji bi trebalo da je u kontaktu sa zubom koji nedostaje teži da ostvari kontakt i migrira ka praznom prostoru.

Zube je moguće nadoknaditi na više načina:

Metalokeramičke krunice i mostovi

Krunice(navlake)se izrađuju kada je potrebno nadoknaditi zub koji je u većoj meri oštećen karijesom, ili usled preloma. Takođe, mogu se izraditi u slučajevima kada pacijent nije zadovoljan estetikom svojih postojećih zuba(boja, oblik, položaj). Ponekad je potrebno uraditi dodatno ojačanje krunice izradom livene nadogradnje.
Postupak je sledeći: Obavezno je da pacijent izradi OPT snimak vilice, kako bi se stekao jasan uvid u zdravlje svih zuba. Nakon što se analizira i odredi plan terapije, pristupa se praktičnom delu.
Pod dejstvom lokalne anestezije, pristupa se brušenju zuba koji će nositi krunicu. Po završetku brušenja, uzima se otisak koji se šalje u stomatološku tehniku. Nakon 3 do 4 dana, izrađuje se krunica koja se cementira na obrušen zub i njihovim spajanjem zub poprima potpuno prirodan izgled.
Mostovi predstavljaju nizove, odnosno blokove od više krunica, čime se nadoknađuje veći broj zuba.

Metalokeramičke krunice kao osnovu imaju metal koji im daje potrebnu čvrstoću. On se prekriva keramikom tako da se ne providi i uopšte ne vidi u ustima.
Predstavljaju najčešći izbor pacijenata zbog velike izdržljivosti i dugotrajnosti i odličnom estetskom efektu. Sem toga, i finansijski su povoljne i pristupačne.

U stomatološkoj ordinaciji Mihailović, metalokeramičke krunice možete izraditi po ceni od 60e po zubu.

Porcelanske (cirkonijumske) krunice

Cirkonijum krunice su se poslednjih godina, zbog svojih osobina, izdvojile kao najkvalitetnije rešenje za izradu protetskih nadoknada. Dokazano je da pokazuju izuzetnu stabilnost i dugotrajnost, a estetski najviše odgovaraju prirodnim zubima. Uz dobro održavanje i redovnu higijenu, porcelanski zubi mogu trajati 15-20 godina.

Postupak izrade je sličan kao kod metalokeramičkih krunica. Razlika je što porcelanske krunice nemaju metal kao osnovu, tako da se ne provide i ne prelamaju svetlost na neobičan način.

Cena cirkunijumskih krunica u stomatološkoj ordinaciji Mihailović je 170e.

Totalne i parcijalne proteze

Totalne proteze su proteze koje se izrađuju u slučajevima totalne bezubosti, dok se parcijalne proteze izrađuju u slučajevima kada je pacijentu preostao jedan, ili više zuba.
Totalne proteze naležu na bezubi alveolarni greben i ne sadrže nikakve kukice. Parcijalne proteze sadrže kukice kojom se fiksiraju za preostale zube u vilici. Dele se na parcijalne akrilatne i parcijalne skeletirane proteze.
Akrilatne proteze su ekonomski pristupačnije. Izrađuju se u potpunosti od akrilata i sadrže žičane kukice, što ih čini manje izdržljivim od skeletiranih.
Skeletirane proteze ostvaruju prednost u odnosu na akrilatne iz više razloga- veće su izdržljivosti zbog metalnog skeleta, komfornije su za pacijenta jer manjom površinom naležu na meka tkiva i sadrže livene kukice koje im obezbeđuju znatno veću stabilnost.

Proces izrade je jednostavan i bezbolan. Proteze se izrađuju u roku od 4-5 dana od prve posete stomatologu.

U stomatološkoj ordinaciji Mihailović cena totalne i parcijalne akrilatne proteze je 150e, dok je cena parcijalne skeletirane proteze 300e.

Fasete

Predstavljaju minimalno invazivnu metodu kojom se postižu promena oblika, boje i položaja zuba. Najčešće se koriste u frontalnoj regiji, odnosno kod prednjih zuba.
Preparacija zahteva uklanjanje neznatnog sloja gleđi sa prednje strane zuba(0,5mm). Time se čuva zubna supstanca i ujedno postiže izuzetan estetski efekat.
Postoje kompozitne i keramičke fasete. Kompozitne fasete se izrađuju od kompozitnog materijala. Kraći im je vek trajanja od keramičkih i zahtevaju menjanje na svakih 5-10 godina. Prednost im je što su ekomonski pristupačnije od keramičkih.
Keramičke fasete predstavljaju najsavršenije i estetski najprihvatljivije rešenje za transformaciju osmeha.
Pacijent odmah po cementiranju faseta može da nastavi sa uobičajenim aktivnostima. Jedino što se savetuje je da se izbegava konzumiranje gaziranih pića nekoliko dana nakon izrade.

Implantati

Dentalni implantati predstavljaju najprirodniji, i dugoročno najisplativiji način da se zamene izgubljeni zubi. Ugrađuju se na mesto izgubljenog zuba i preuzimaju funkciju koju je zub do momenta njegovog gubitka posedovao. Savremeni dentalni implantati izgradjeni su od titanijuma i njegovih legura.

Nakon ugradnje implantata i određenog perioda zarastanja(3-4 meseca), na ugrađene implantate postavljaju se suprastrukture koje zamenjuju brušeni oblik zuba. Na tako postavljenim supstrukturama postavlja se protetski rad(most ili krunica).